Archiwa miesięczne: Czerwiec R


Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Ważne! Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca. Podstawa prawna – art. 3831 Kodeksu cywilnego

Wysokość opłat za wybraną formę płatności