Archiwa miesięczne: Kwiecień R


OC podwójne, jakie prawa posiada konsument? A więc, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Jeżeli konsument jej nie wypowie automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Przed upływem terminu umowy zakład ubezpieczeń musi wysłać konsumentowi informację o ubezpieczeniu na kolejny okres, […]

OC podwójne – poznaj swoje prawa!