Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Ważne! Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca. Podstawa prawna – art. 3831 Kodeksu cywilnego

Wysokość opłat za wybraną formę płatności


PONIŻEJ PRZYKŁADOWY WYROK W SPRAWIE O DOPŁATĘ – KLIENT PRZECIWKO ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ Warto poczytać i zobaczyć, jak wygląda taka sprawa w praktyce sądów.   ————————————————————————————————————————— Sygn. akt VIII C 876/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 1 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia Wydział VIII Cywilny w składzie: […]

Sprawa sądowa o dopłatę – przykład


OC podwójne, jakie prawa posiada konsument? A więc, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Jeżeli konsument jej nie wypowie automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Przed upływem terminu umowy zakład ubezpieczeń musi wysłać konsumentowi informację o ubezpieczeniu na kolejny okres, […]

OC podwójne – poznaj swoje prawa!


W dniu 14.03.2017 uruchomiliśmy wersję 1.0 serwisu. Dopłata do odszkodowania z AC i OC to główny temat, któremu poświęcony jest nasz serwis. Nasza strona oferuje możliwość zapoznania się z problematyką dopłaty do odszkodowań z polis OC i AC. W większości przypadków, jeżeli występuje szkoda i klient zakładu ubezpieczeń zdecydowany jest […]

Jak działamy?